img1

Автобиография


img1

Автобиография


Автобиография

Dr. Кон/нос Е. Вакалидис

Г-н Вакалидис е роден в Щутгард, Германия през 1970 г.

През 1996 г. завършва Медицинския Факултет и е Доктор от Медицинския Факултет на Тракийския Университет Демокрит.

Активен член на Северната и Общогръцка асоциация по урология.

Европейската Асоциация по урология (EAU).

Американската Асоциация по урология (AUA).

 

{pdf title=Διατριβή Dr. Βακαλίδη Κων/νου desc=Η Διατριβή του Dr. Βακαλίδη Κων/νου}diatrivi.pdf{/pdf}

Facebook

Twitter

YouTube